לתמיכה טכנית מספר הטלפון למרכז בקרה של מדברים תקשורת

0722462070

Contact Us