להצטרפות לחדר זום על מנת שיכלו לראות אותכם מצטרפים בשמחתינו יש ללחוץ כאן

לתמיכה טכנית מספר הטלפון של מרכז בקרה- מדברים תקשורת

0722462070

Contact Us